Брестовица

Latitude: 42.063
Longitude: 24.59
Надморска височина: 
600m
Посока на вятъра: 
8
9
10
Възможности за достъп: 
пеша
автомобил
4х4