Жребичко

Latitude: 42.031
Longitude: 24.446
Надморска височина: 
800m
Посока на вятъра: 
13
14
15
Възможности за достъп: 
пеша
4х4