Златица

Latitude: 42.732
Longitude: 24.092
Надморска височина: 
1 200m
Посока на вятъра: 
1
2
3
4
5
Възможности за достъп: 
пеша
автомобил
Особености: 

Благоприятно за летене и при по-силен югоисточен вятър