Калин

Latitude: 42.171
Longitude: 23.259
Надморска височина: 
2 450m
Посока на вятъра: 
5
6
7
8
Възможности за достъп: 
пеша
автомобил
4х4

Пътя за Рилски Манастир, отклонява се при Пастра, пътя до горе е бетонен, стръмен и с остри завои.

Места за кацане: 

Стадиона в град Рила. Малки, аварийни поляни преди град Рила.

Особености: 

Деневилация 2000м. Подходящо за летене при слаби ветрове.

При желание за пешене, под час може да се излита и на северозапад.

Исторически забележителности: 

Язовир Калин е най-високия язовир в България, построен от немците посредством въжена линия на воден принцип.

Алтернативен туризъм: 

Планинарство