Кунино

Latitude: 43.19
Longitude: 24.008
Надморска височина: 
300m
Посока на вятъра: 
2
3
4
5
6
Възможности за достъп: 
пеша
4х4