Лясковец

Latitude: 43.093
Longitude: 25.706
Надморска височина: 
440m
Посока на вятъра: 
0
Възможности за достъп: 
пеша
автомобил
Исторически забележителности: 

Петро-Павловски манастир