Ореляк

Latitude: 41.571
Longitude: 23.614
Надморска височина: 
2 050m
Посока на вятъра: 
0
1
2
12
13
14
15
Възможности за достъп: 
пеша
4х4

Черен път.

Особености: 

При желание може да се излита и на запад, но по правата не се долита до населено мясти и асвалтов път.