Плоски

Latitude: 41.643
Longitude: 23.256
Надморска височина: 
560m
Посока на вятъра: 
4
5
6
7
Възможности за достъп: 
пеша
автомобил
Места за кацане: 

Между лозови масиви.

Особености: 

Много лозови масиви. Денивелация под 200м.