Расник

Latitude: 42.714
Longitude: 22.986
Надморска височина: 
1 030m
Посока на вятъра: 
0
1
2
3
4
14
15
Възможности за достъп: 
пеша
Особености: 

международно летище София

Старта на юг е по средата на черния път изкачващ хълма