Синилка

Latitude: 42.696
Longitude: 26.439
Надморска височина: 
930m
Посока на вятъра: 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Възможности за достъп: 
пеша
4х4